shadow

אם הגיתם רעיון למוצר מקורי או לתהליך ייצור שטרם נראה כמוהו, סביר להניח כי תרצו להיות הבעלים של הזכויות עליו. אם כך, עליכם לבצע רישום שלו כפטנט. איך עושים זאת? מתברר שמדובר בתהליך שאינו מסובך כלל ועיקר:

רגע, מה זה פטנט בעצם?

המילה פטנט מציינת בעצם זכות משפטית הניתנת לאדם שהמציא המצאה כלשהי למשך תקופה קצובה של שנים (בדרך כלל 20 שנה), על מנת שיוכל להשתמש בה באופן בלעדי ולמנוע מאחרים לעשות בה כל שימוש ללא רשותו. הפטנט, שמטרתו לעודד פיתוחים טכנולוגיים וחשיבה מקורית, ניתן על ידי המדינה לעסק או לאדם פרטי, תוך שהוא מגן על זכויות הוגה הרעיון, מעניק לו זכויות לעשיית רווח ומפרט את כל המידע אודות המצאתו עבור הציבור.

מכאן ניתן להסיק בין היתר כי הזכויות על פטנט ניתנות באופן מקומי, כלומר הוא מוגבל לגבולות המדינה שהעניקה אותו. על כן אדם המעוניין בהגנה גלובליות על הפטנט צריך להגיש את הבקשה לרישום הפטנט בכל מדינה בעולם בנפרד (אם כי ישנן מספר אמנות בין-לאומית המאפשרות לקצר את התהליך במקרים מסוימים).

תהליך רישום הפטנט

על מנת לבצע הליך רישום פטנט תקין יש לבצע מספר שלבים:

  1. ראשית יש לערוך חיפוש מקיף על מנת לבדוק האם כבר רשום פטנט דומה, של עסק או של אדם אחר.
  2. אם עדיין אין פטנט דומה, על המבקש לבצע עריכה מדויקת של הפטנט שלו ולהגדירו באופן המדויק ביותר האפשרי.
  3. לאחר מכן יש להגיש את בקשת הפטנט אל כל הגופים השונים האמורים לאשרו, בכל מדינה בה ממציא ההמצאה מבקש את הגנת הזכויות הניתנת על ידי הפטנט.
  4. המתנה לאישור הפטנט.
  5. בנוסף, לאורך תהליך הבקשה יידרש ממציא ההמצאה לשלם מספר אגרות על פי הקבוע בחוקי כל מדינה.

מה קורה במקרה של הפרת הפטנט

אם נודע לממציא ההמצאה אשר כבר קיבל אישור כי המצאתו נרשמה כפטנט על עסק או אדם שהפרו את הפטנט שלו – כגון העתקה, זיוף או שימוש ללא רשות – באפשרותו להגיש שני סוגי תביעות: האחת למניעת המשך הפרת הפטנט, והשניה לפיצוי עבור נזקים שנגרמו לבעל הפטנט עקב ההפרה. במקרים רבים, אגב, תביעות שכאלה ניתנות לגישור על ידי הגעה להסדר עליו יסכימו הן בעל הפטנט והן הגורם שהפר אותו, לפיו המפר יוכל להמשיך להשתמש בפטנט בתנאי שישלם תמלוגים בגובה מסוים בעבור השימוש.

Author

charlie

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *