shadow

רבים הישראלים שזכאים להוציא דרכון פורטוגלי, וליהנות מכל היתרונות שהוא מקנה. אך לא כולם מבצעים את בדיקת הזכאות הראשונית, אותה ניתן לעשות באופן עצמאי. מהי הבדיקה? ובכן, חיפוש …