shadow

אי ידיעת החוק לא פוטרת מעונש. בטח שמעתם את המשפט הזה לפחות פעם אחת בחיים שלכם. ולא משנה כמה המשפט הזה מרגיז, הוא נכון. והוא נכון לכל החוקים הקיימים. לא רק לנישה אחת. כך למשל, …