shadow

"תרגום הוא תרגום" אומרים אחדים, אך אין דבר רחוק יותר מן המציאות. עולם התרגום המקצועי מתחלק לנישות ותתי-נישות, וככל שהתרגום טכני יותר, כך הנישות צרות ומדויקות יותר, ורמת …